Koulutukset

MinD-ohjaajakoulutus® – Voimauttava hevostoiminta 2024-2025 (11 op)

MinD – voimauttava hevostoiminta® on dialogiseen ihmiskäsitykseen perustuva hevosavusteinen ryhmänohjausmenetelmä. MinD-ohjaaja työskentelee ryhmän kanssa ymmärtäen turvallisen ja välittävän toimintailmapiirin merkityksen onnistuneen asiakaskohtaamisen edellytyksenä.

MinD-ohjaaja pyrkii ohjausinterventioillaan lisäämään ryhmän jäsenten subjektiivista kokemusta osallisuudestaan ja kyvykkyydestään. Hevonen toimii MinDissa mahdollistajana. MinD-ohjaaja ymmärtää, että muutos edellyttää motivaatiota, ja osaa hyödyntää hevosen motivoivia elementtejä ohjaustyössään.

MinD-ohjaaja osaa arvioida, minkälainen hevonen soveltuu MinD-toimintaan ja käyttää kokemushistorialtaan toimintaan soveltuvia hevosia työssään.

Riitta ja Juha kertovat videolla koulutuksesta omin sanoin:

Esittelyvideo MinD -voimauttava hevostoiminta®

Aika 13.9.2024-17.5.2025

Perusopinnot (7op) 13.-14.9.2024, 11.-12.10.2024, 15.-16.11.2024, 13.-14.12.2024 ja 17.-18.1.2015 pe-la klo 9.00-16.00 (yht. 80 tuntia)

Pätevöitymisopinnot (4op) kevät 2025

Loppuseminaari 17.05.2025 klo 9.00-16.00

Paikka Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

12.10.2023 Käytännön harjoituksia Hevostoiminta Minteli, Orimattila

Kohderyhmä

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, joita kiinnostaa voimavarakeskeinen työote ja hevosen mahdollisuudet voimaantumisprosessin aikaansaamisessa ja ylläpitämisessä. Huomioimme myös hakijat, joilta puuttuu em. pohjakoulutus, mutta jotka ovat toimineet hevosavusteisen työn parissa. Opiskelijat valitaan hakemusten ja haastatteluiden perusteella.

Sisältö

Opiskelija voi halutessaan suorittaa ainoastaan perusopinnot (7 op), jolloin hän saa tästä todistuksen, mutta ei voi käyttää toiminnassaan MinD-ohjaaja -nimikettä. Pätevöityminen (4 op) tapahtuu keväällä 2025 työssäoppien. Pätevöitymisopinnot suoritettuaan ja lopputyön tehtyään opiskelija saa MinD-ohjaaja pätevyyden sekä todistuksen tästä.

Perusopinnot koostuvat viidestä noin kuukauden pituisesta jaksosta, joiden aikana perehdytään mm. ohjaajuuden elementteihin, hevoseen työparina, voimavarakeskeiseen työotteeseen ja ryhmän turvallisuuteen. Lähiopetuspäivien lisäksi perusopintoihin kuuluu kirjallisuuteen perehtymistä ja oman ammatti-identiteetin reflektointia oppimispäiväkirjaa työstäen.

Pätevöitymisopinnot suoritetaan ryhmää ohjaten, mentoroinnin ja työnohjauksen tuella.

Opiskelija ei tarvitse omaa hevosta.

Kouluttajat

Riitta Silkko-Vainio, Vastaava kouluttaja, sosiaalikasvattaja, kriisityöntekijä, voimavarakeskeinen työnohjaaja, ryhmänohjaaja, kouluttaja ja MinD – Voimauttava hevostoiminta® -menetelmän kehittäjä, Minteli.

Silkko-Vainion lisäksi kouluttajina toimivat ryhmänohjaaja, MinD-ohjaaja Sanna Mönkkönen sekä voimavarakeskeinen työnohjaaja, ryhmänohjaaja, kouluttaja Juha Kilpiä, Aktuaali koulutuspalvelut.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Koulutuksen sisältö ja hakukelpoisuus:Riitta Silkko-Vainio, p. 040 562 0934, riitta.silkko-vainio@minteli.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Koulutukseen haetaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella sekä tekemällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen toimisto@phkesa.fi

Haku on auki ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä soveltuvista hakijoista. Koulutuksen toteutuminen ilmoitetaan heti, kun koulutuksessa on riittävä määrä osallistujia, kuitenkin viimeistään 3.8.2024.

Hakemuksessa tulee hakijan koulutus- ja työkokemuksen lisäksi ilmetä se, miksi hakeutuu MinD-ohjaajakoulutukseen.

Hakemusten perusteella kutsumme kriteerit täyttävät hakijat soveltuvuushaastatteluun. Haastattelun perusteella valitaan koulutukseen opiskelijat, joiden tulee valituksi tulemisen jälkeen kirjallisesti vahvistaa koulutukseen sitoutuminen kahden viikon kuluessa.

Koulutukseen otetaan enintään 12 opiskelijaa.

Hinta

Perusopinnot 1790 €, laskutus kolmessa erässä (syys-, marras- ja tammikuu, kuun ensimmäinen päivä). Pätevöitymisopinnot 460 € (laskutetaan maaliskuussa 2025)

Ilmoittautumiset

04.08.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Tutustu koulutukseen Päijät-Hämeen kesäylipiston nettisivuilta