MinD-voimauttava hevostoiminta

MinD – voimauttava hevostoiminta® on Riitta Silkko-Vainion kehittämä hevosavusteinen ryhmänohjausmenetelmä yksilön voimaantumisprosessin aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi.

MinD on tapa olla ja ohjata
MinDissa työskentely tapahtuu voimavarakeskeisessä viitekehyksessä ja siinä tärkeää on luottamuksellisen välittävän toimintailmapiirin rakentaminen. MinD on ryhmänohjausmenetelmä, jossa yksilö näyttäytyy oman elämänsä asiantuntijana ja tavoitteena on lisätä hänen kyvykkyyttään vertaistuen, voimavarakeskeisen ohjauksen ja hevosen vuorovaikutustaitojen avulla.

Vertaistuki ryhmissä
MinD-toiminta toteutetaan pienryhmissä. Yhteisten kokemusten jakaminen ja tulevaisuuden rakentaminen ryhmän tarjoaman vertaistuen avulla täydentää hevosten kanssa tehtäviä vuorovaikutusharjoituksia.

Luotettava hevonen
Voimauttavassa hevostoiminnassa työskentelevän hevosen tulee olla aktiivinen ja ottaa kontaktia ihmiseen. Hevosen tulee kyetä aitoon, vilpittömään kohtaamiseen, eikä sillä saa olla aikaisemmista kokemuksista johtuvia traumoja tai jännitteitä häiritsemässä vuorovaikutusta. Erilaiset hevoset tarjoavat kukin omalla persoonallaan mahdollisuuden voimauttavaan kohtaamiseen.

Voimavarakeskeinen viitekehys
MinD perustuu voimavarakeskeiselle viitekehykselle. Siinä tärkeää on dialogiset lähestymistavat ohjaajuuteen ja reflektiivinen, narratiivinen ja ratkaisukeskeinen työote. Tämä kaikki rakentuu sosiaalisen konstruktionismin ymmärrykselle. Tähän kaikkeen perehdytään MinD-ohjaajakoulutuksissa.